KontaktTruhlář
František Vařeka
Adresa dílny:
Telefon:

Nová ves u Bakova, čp.68
777 567 776

E-mail:
Web:
truhlar.vareka@seznam.cz
truhlar.vareka.sweb.cz